FunktionerDefinitioner
Alkali
Höjer produktens alkalinitet för att öka den smutslösande förmågan
(EN:Alkalinity Source)
Skumdämpare
Motverkar överdriven skumbildning vid tillverkning och/eller användning av produkten
(EN:Antifoaming Agent)
Återsmutsningsskydd
Motverkar att smuts i tvättlösningen faller tillbaka på textilierna.
(EN:Anti-redeposition Agent)
Anti-stat tillsats
Motverkar statisk elektricitet på ytor såsom hud/hår eller kläder.
(EN:Antistatic Agent )
Blekmedelsaktivator
Förstärker ett blekmedels prestanda och gör det effektivt vid lägre temperaturer.
(EN:Bleach Catalyst)
Blekmedelskomponent
Reagerar i tvätten och bildar blekmedel.
(EN:Bleach Precursor)
Buffert
Justerar/stabiliserar produktens pH-värde.
(EN:Buffering Agent)
Komplexbildare
Reducerar effekten av hårt vatten genom att binda kalcium- och magnesiumjoner.
(EN:Builder)
Fyllmedel
Ökar volymen hos produkten genom utspädning och möjliggör därmed korrekt dosering.
(EN:Bulking Agent)
Färgämne
Färgar hud/hår och/eller produkten.
(EN:Colourant)
Färgskydd
Motverkar att överskottsfärg i tvättlösningen faller tillbaka på tvättgodset.
(EN:Dye Transfer Inhibitor)
Emulgeringsmedel
Används i små mängder för att skapa eller stabilisera blandningar av ämnen som normalt inte är lösliga i varandra.
(EN:Emulsifier)
Enzym
Special-ingredienser som tar bort specifika typer av fläckar vid låga temperaturer, såsom fetter, ägg, blod.
(EN:Enzyme)
Enzymstabilisator
Motverkar deaktivering av enzymer i flytande tvättmedel.
(EN:Enzyme Stabiliser)
Textilkonditioneringsmedel
Gör textilien mjukare.
(EN:Fabric Conditioner Agent)
Textilsmörjningsmedel
“Smörjer” textilfibrerna för att ge fördelar såsom underlättad strykning.
(EN:Fabric Lubricating Agent)
Filmbildare
Gör att produkten bildar en jämn film när den appliceras på en yta.
(EN:Film Former)
Doftämne
Gör att produkten doftar gott i förpackningen och under användning.
(EN:Fragrance)
Fuktighetsgivare
Håller kvar vattnet i produkten, och/eller ökar fukthalten i de översta lagren av huden.
(EN:Humectant)
Hydrotrop
Ökar lösligheten av tensiden i produkten.
(EN:Hydrotrope)
Opacificeringsmedel
Gör att en produkt blir mindre genomskinlig, kan ge pärlemorsglans.
(EN:Opacifier)
Optiskt vitmedel
Gör att produkten eller tvättade textilier ser ljusare och vitare ut.
(EN:Optical Brightener)
Pärlemorglans
Ger glans till en vätska, vilket syns som slingor när man häller produkten.
(EN:Pearlescer)
pH-reglerande medel
Kontrollerar produktens pH.
(EN:pH Adjuster)
Konserveringsmedel
Skyddar produkten från mikrobiologisk tillväxt och från att förstöras av kontamination under användningen.
(EN:Preservative)
Biprodukt
Uppstår i produkten som ett tekniskt oundvikligt resultat av produktionsprocessen.
(EN:Process by-product)
Avhärdare/ komplexbildare
Förhindrar fria metalljoner från att orsaka ogynnsamma effekter på produktens prestanda, utseende eller stabilitet genom att reagera med dem.
(EN:Sequestrant)
Hudkonditioneringsmedel
Hjälper att bevara huden mjuk, slät och spänstig så att den ser välmående ut.
(EN:Skin Conditioning Agent)
Löslighetsförmedlare
Förbättrar lösligheten av en eller flera ingredienser.
(EN:Solubiliser)
Lösningsmedel
Löser upp andra ingredienser/material.
(EN:Solvent )
Stabiliseringsmedel
Upprätthåller ingrediensens eller formuleringens stabilitet.
(EN:Stabilising Agent)
Tillsats
Säkerställer önskade produktegenskaper.
(EN:Additive)
Tensid
Sänker ytspänningen hos vatten för att underlätta rengöring, väta ytor och emulgering (dispergering/finfördelning av en vätska i en annan).
(EN:Surfactant)
Dispergeringsmedel
Hjälper till att dispergera (finfördela) ett fast ämne i en vätska.
(EN:Suspending Agent)
Konsistensgivare/ förtjockningsmedel
Kontrollerar produktens konsistens.
(EN:Viscosity Controlling Agent)
Ytmodifierare
Förändrar ytans fysikaliska karaktär.
(EN:Surface Modifiers)
Bakteriehämmande tillsats
Tillsätts hygien- och kosmetikprodukter för att motverka mikroorganismer på huden eller kroppen.
(EN:Antimicrobial Agent)